สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Thai English

รายการยืม-คืน ทรัพยากร

ลำดับที่ วันที่ยืม วันที่คืน Bib. บาร์โค้ด เรื่อง หมวดหมู่
602530122 กิ่งกานต์ ผาสุข | การบัญชี
1.2019-05-26 16:19:292019-06-0243118154833แนวทางการจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี657.45 ป117น