สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Thai English

รายการยืม-คืน ทรัพยากร

ลำดับที่ วันที่ยืม วันที่คืน Bib. บาร์โค้ด เรื่อง หมวดหมู่
601121403 กัลยา แก้วบัวดี | ภาษาไทย
1.2019-03-22 16:40:362019-03-2937129184515ซอยเดียวกันร.ส. ว457ซ
2.2019-03-22 16:40:322019-03-2971836057430ไหมแมร.ส. ภ434ห