สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Thai English

รายการยืม-คืน ทรัพยากร

ลำดับที่ วันที่ยืม วันที่คืน Bib. บาร์โค้ด เรื่อง หมวดหมู่
591121115 อาทิตยา อูดอั้ว | ภาษาจีน
1.2019-03-21 15:55:342019-03-28143561212856ทรายร้อนลิขิตรักน ณ451ท
2.2019-03-21 15:55:292019-03-28143569212857บำเรอรักหัวใจเถื่อนน ณ451บ