รายการยืม-คืน ทรัพยากร

ลำดับที่ วันที่ยืม วันที่คืน Bib. บาร์โค้ด เรื่อง หมวดหมู่
3660500213118 รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก | บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
1.2024-06-24 15:41:522024-10-3085578189787Thinking school สอนให้คิด 371.3 บ147ท