รายการยืม-คืน ทรัพยากร

ลำดับที่ วันที่ยืม วันที่คืน Bib. บาร์โค้ด เรื่อง หมวดหมู่
3620700100449 ธัญญา พลับพลาทอง | พยาบาลศาสตร์
1.2024-06-28 09:56:322024-10-30213431225396ยาในเด็ก615.54 ร343ย
2.2024-06-28 09:56:292024-10-30188878222803การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น610.73 ส741ก
3.2024-06-28 09:56:242024-10-30189320222779คู่มือเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก616 ท187ค