รายการยืม-คืน ทรัพยากร

ลำดับที่ วันที่ยืม วันที่คืน Bib. บาร์โค้ด เรื่อง หมวดหมู่
3609900149946 รัชนี ศรีตะวัน | พยาบาลศาสตร์
1.2024-05-31 09:14:382024-10-30187322222655พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ = Ethical behaviors of professional nurses174.2 อ792พ
2.2024-05-31 09:14:412024-10-30172589220159กฏหมายและจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล344.041 พ885ก
3.2024-05-31 09:15:512024-10-30216782225928TBX บุกทะลวงข้อสอบ TOEIC Listening reading 1000 ข้อ428.076 ฮ113ท