รายการยืม-คืน ทรัพยากร

ลำดับที่ วันที่ยืม วันที่คืน Bib. บาร์โค้ด เรื่อง หมวดหมู่
3530400045125 นิวดี คลังสีดา | อุตสาหกรรมศิลป์
1.2024-07-01 16:11:282024-10-30196653223461Fundamental of Deep Learning in Practice006.3 ณ328ฟ
2.2024-07-01 16:11:252024-10-30196659223466AI and Machine Learning for Coders เส้นทางและหลักการสู่การโค้ด AI006.3 ม947อ
3.2024-07-01 16:11:302024-10-30194808222966ระบบอัจฉริยะชั้นสูง : ทฤษฎี อัลกอริทึม และการประยุกต์ใช้006.3 ก677ร