รายการยืม-คืน ทรัพยากร

ลำดับที่ วันที่ยืม วันที่คืน Bib. บาร์โค้ด เรื่อง หมวดหมู่
3329900187352 ธนพร แย้มศรี | พยาบาลศาสตร์
1.2024-05-31 13:41:062024-10-30130108E009060The complete guide to the TOEFL test428.076 R724T
2.2024-05-31 13:41:092024-10-30177374221314การดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมที่บ้าน : บทบาทของพยาบาล = Long-term care for older adults living with dementia at home : nurses' roles616.83 พ524ก
3.2024-05-31 13:41:242024-10-30124014206757ลือเลื่องเมืองนครชุม959.3 ช175ล
4.2024-05-31 13:41:212024-10-30177440221446วิทยาการระบาดทางการพยาบาล = Epidemiology for nursing614.4 ส829ว
5.2024-05-31 13:41:172024-10-30177826221502แนวคิดและหลักการ การพยาบาลชุมชน610.7343 ศ542น
6.2024-05-31 13:41:132024-10-30200514E011503Acute & critical care in adult nursing / Desiree Tait...[et al.]610.7365 T135A