รายการยืม-คืน ทรัพยากร

ลำดับที่ วันที่ยืม วันที่คืน Bib. บาร์โค้ด เรื่อง หมวดหมู่
1669800121555 ภัสร์ศศิร์ พลายละหาร | เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (ภูมิสารสนเทศ)
1.2024-06-25 11:06:552024-10-30219094226172ภูมิศาสตร์กับการวิจัยเชิงพื้นที่ภายใต้หลัก 4-PDS910.721 พ555ภ
2.2024-06-25 11:06:582024-10-30210329226180นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน338.4791 ร633น
3.2024-06-25 11:06:532024-10-30218131226187สู่ความเป็นตัวของตัวเอง ตระหนักและสำนึกของชาวศึกษาทั่วไป378.01109593 พ976ส
4.2024-06-25 11:06:502024-10-3021918222618814 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ371.102 ท512ส