รายการยืม-คืน ทรัพยากร

ลำดับที่ วันที่ยืม วันที่คืน Bib. บาร์โค้ด เรื่อง หมวดหมู่
000335 ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล | วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1.2024-06-04 13:08:232024-10-30210415225117กล้าที่จะสอน สำรวจโลกภายในของชีวิตครู370 ป562ก
2.2024-06-04 13:08:152024-10-30208178224745การวิจัยในชั้นเรียน370.78 อ629ก
3.2024-06-04 13:08:192024-10-30218141225863มิติใหม่ทางการศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 2 : พูดกับครู = Krishnamurti On Education Part 2 : Talks to Teachers370.1 ก283ม