ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตั้งแต่บัดนี้ - ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖


จำนวน 1,896 ข้อความ


ลำดับที่ : 1,896. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 23:46:08 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุทธิศา สมัครเขตการณ์ 36

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านป่าถั่ว
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,895. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 23:32:07 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายสาธิต ชะเอม 10

ตำแหน่ง : ประชาชน
หน่วยงาน : โรงงานสหฟร์าม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,894. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 23:22:31 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายณัฐธชพล ชะเอม 10

ตำแหน่ง : นักเรียน
หน่วยงาน : โรงเรียนนารายณ์วิทยา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,893. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 23:21:16 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา 13

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน : มรภ.กำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,892. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 23:19:06 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า กัลยกร เปลี่ยนอำรุง 8

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,891. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 23:14:35 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินญา หวาจ้อย 14

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,890. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 23:13:32 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย 11

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,889. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 23:11:01 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสำรี ชะเอม 11

ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
หน่วยงาน : โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,888. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 23:09:25 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศศิธร เกิดบุญมี 11

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,887. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 22:39:57 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปิยะวดี เหล่าบุบผา 9

ตำแหน่ง : เจ้าพนักธุรการ
หน่วยงาน : สนง.กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,886. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 22:33:40 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรออีซัน ลอตง 14

ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,885. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 22:24:43 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า คุณ สิทธา มีพลอย 208

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU)
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,884. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 22:09:57 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัยนิง อามิง 12

ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,883. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 21:59:38 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกุสุมาลย์ เจ๊ะหะ 12

ตำแหน่ง : บุคลากรทางการศึกษา
หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,882. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 21:55:34 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางเดือนเพ็ญ วังคะฮาด 11

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,881. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 21:54:24 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวคัทลียา ปัญญาอูด 12

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,880. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 21:47:09 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรณี โทตันคำ 13

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,879. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 21:40:10 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางดวงฤดี โปติบุตร 14

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,878. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 21:37:07 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางศรีสุดา ศรกองแดง 10

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านวังโขน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,877. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 21:29:38 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันต์ นาควังไทร 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,876. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 21:28:26 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ชัชวาล อาสาสนา 11

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,875. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 21:20:48 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า พรรษพร เครือวงษ์ 9

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,874. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 21:11:23 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ 10

ตำแหน่ง : ครูธุรการ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,873. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 21:05:15 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางรุ่งนภา นาคกล 9

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,872. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 20:58:09 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิรัลพัชร รอดไพบูลย์ 10

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนเซนต์แอนโทนี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,871. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 20:53:26 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐวลัญช์ รักอู่ 11

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนเซนต์แอนโทนี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,870. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 20:49:24 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายพลวิชญ์ วัยวุฒิ 10

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,869. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 20:45:22 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุกัญญา เสาวรส 10

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนเซนต์แอนโทนี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,868. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 20:43:26 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผ.ศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ 11

ตำแหน่ง : อาจารย์​
หน่วยงาน : โปรแกรม​วิชา​คณิตศาสตร์​ คณะ​ครุศาสตร์​
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,867. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 20:35:00 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ดร. ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ 14

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,866. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 20:34:28 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางวิลานันท์ บุญเฮียง 12

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนเซนต์แอนโทนี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,865. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 20:31:55 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางกมลพร อินมา 11

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,864. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 20:29:05 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธนิษฐา เพ็ชร์ช้าง 13

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,863. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 20:20:34 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายรัชชัย แก้วประดิษฐ 15

ตำแหน่ง : เกษตรกรทำสวน
หน่วยงาน : ที่บ้าน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,862. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 20:18:19 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายปุริม เชื้อชมสุข 14

ตำแหน่ง : นักเรียน
หน่วยงาน : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,861. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 20:15:35 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุจิตรา ธราพร 11

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลสตูล
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,860. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 20:04:50 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายปกฉัตร เชื้อชมสุข 18

ตำแหน่ง : นักเรียน
หน่วยงาน : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,859. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 19:59:01 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรอนงค์ เชาว์ไวพจน์ 8

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,858. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 19:55:02 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกรรณพร ตาแจ่ม 14

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,857. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 19:50:22 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายพงค์ศักดิ์ แก้วเพ็ชร์ 15

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านนาทวี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,856. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 19:49:04 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนุชญา ทองพูล 13

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,855. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 19:21:57 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ทศพร   ศีลอวยพร 23

ตำแหน่ง : วิศวะกร
หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,854. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 19:10:09 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางศันสนีย์ สมสีแสง 13

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,853. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 19:01:19 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า อิสรีย์ ด่อนคร้าม 16

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,852. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 18:56:25 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ชูเกียรติ เนื้อไม้ 24

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,851. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 18:33:24 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวภัทรภรณ์ อรรถวงษ์ 11

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,850. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 18:28:52 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบารมี บุญสนอง 12

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนทรายขาววิทยา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,849. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 18:19:39 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางกนกพร ภูพานเพชร 12

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเริม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,848. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 17:57:09 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนวลลออ. วันจันทร์ 10

ตำแหน่ง : ข้ารชาการบำนาญ
หน่วยงาน : สพม.นครศรีธรรมราช เขต ๑
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1,847. วันที่ : 2 เม.ย. 2566 เวลา 17:53:21 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหญิง สุดา เกรียงเกร็ด 12

ตำแหน่ง : ข้าราชการ
หน่วยงาน : หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ