3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


จำนวน 518 ข้อความ


ลำดับที่ : 518. วันที่ : 5 มิ.ย. 2565 เวลา 19:21:43 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิราภา พรมมี 139

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 517. วันที่ : 5 มิ.ย. 2565 เวลา 16:14:50 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ณัฐชยา อินยัง 109

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 516. วันที่ : 5 มิ.ย. 2565 เวลา 16:10:58 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ณัฐชยา อินยัง 116

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 515. วันที่ : 5 มิ.ย. 2565 เวลา 15:42:36 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ณรงค์ศักดิ์ ศรีมูลปัญญา 116

ตำแหน่ง : นาย
หน่วยงาน : นักศึกษาา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 514. วันที่ : 5 มิ.ย. 2565 เวลา 15:14:57 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเนตรนภา แสนซุ้ง 113

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : -
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 513. วันที่ : 5 มิ.ย. 2565 เวลา 14:54:56 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายกีรศักดิ์ พะยะ 104

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 512. วันที่ : 5 มิ.ย. 2565 เวลา 13:19:25 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวน้ำฝน สุภรัตน์ 105

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 511. วันที่ : 5 มิ.ย. 2565 เวลา 12:44:14 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายศรันย์ วงค์โห้ 113

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : ไม่มี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 510. วันที่ : 5 มิ.ย. 2565 เวลา 12:30:37 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธัญชนิต วงษ์สา 131

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 509. วันที่ : 5 มิ.ย. 2565 เวลา 12:28:36 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายพิพงษ์ เมืองแก้ว 120

ตำแหน่ง : นักเรียน
หน่วยงาน : โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 508. วันที่ : 5 มิ.ย. 2565 เวลา 12:27:53 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า วิลาวัลย์ ปิ่นมณี 111

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 507. วันที่ : 5 มิ.ย. 2565 เวลา 12:27:50 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ปณิตา เงินอาจ 112

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 506. วันที่ : 5 มิ.ย. 2565 เวลา 11:53:46 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุภาวดี ยอดยิ่ง 135

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 505. วันที่ : 5 มิ.ย. 2565 เวลา 11:13:34 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนิตยา สุขเกษม 112

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 504. วันที่ : 5 มิ.ย. 2565 เวลา 11:12:25 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นิตยา สุขเกษม 117

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 503. วันที่ : 5 มิ.ย. 2565 เวลา 09:44:46 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง 115

ตำแหน่ง : บุคลากร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 502. วันที่ : 5 มิ.ย. 2565 เวลา 09:43:04 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายธวัชชัย แดงซิว 110

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 501. วันที่ : 4 มิ.ย. 2565 เวลา 20:16:18 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายไพโรจน์ เอกอุฬาร 125

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 500. วันที่ : 4 มิ.ย. 2565 เวลา 19:06:00 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจารุวรรณ วนาลัยอภิบาล 138

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 499. วันที่ : 4 มิ.ย. 2565 เวลา 19:05:35 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรอุมา บุญเกิด 116

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 498. วันที่ : 4 มิ.ย. 2565 เวลา 17:21:24 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัศก์จิราภรณ์ อ่อนบรรจง 125

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองรี สพป.กจ.4
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 497. วันที่ : 4 มิ.ย. 2565 เวลา 17:06:32 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า สุนันท์ แหวนประดับ 115

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน : มรภ.กำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 496. วันที่ : 4 มิ.ย. 2565 เวลา 16:28:21 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพันธิตรา ใจอาสา 112

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : นักศึกษา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 495. วันที่ : 4 มิ.ย. 2565 เวลา 16:18:22 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพรนรินทร์ สายกลิ่น 117

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 494. วันที่ : 4 มิ.ย. 2565 เวลา 15:38:06 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ปัณณวิชญ์ เเซ่ย่าง 125

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำเเพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 493. วันที่ : 4 มิ.ย. 2565 เวลา 14:40:45 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า จิราพัชร ตะวงษา 118

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 492. วันที่ : 4 มิ.ย. 2565 เวลา 13:54:03 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร.ต.หญิงจริญา บุญมา 139

ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
หน่วยงาน : สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 491. วันที่ : 4 มิ.ย. 2565 เวลา 13:38:59 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นาย ทางวิน คอยเพียงดาว 120

ตำแหน่ง : -
หน่วยงาน : นักศึกษา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 490. วันที่ : 4 มิ.ย. 2565 เวลา 13:06:37 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม 119

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 489. วันที่ : 4 มิ.ย. 2565 เวลา 12:55:54 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส 120

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 488. วันที่ : 4 มิ.ย. 2565 เวลา 12:49:12 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คมกริช กลิ่นอาจ 110

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 487. วันที่ : 4 มิ.ย. 2565 เวลา 12:46:41 น.

Long Live Her Majesty the Queen

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนฤชล เขื่อนยัง 116

ตำแหน่ง : นิติกร
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 486. วันที่ : 4 มิ.ย. 2565 เวลา 11:57:22 น.

Long Live Her Majesty the Queen

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสาวินี แซ่ว้าน 109

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 485. วันที่ : 4 มิ.ย. 2565 เวลา 10:28:12 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษพร เครือวงษ์ 119

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 484. วันที่ : 4 มิ.ย. 2565 เวลา 09:09:50 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุวิชญา บัวชาติ 128

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 483. วันที่ : 4 มิ.ย. 2565 เวลา 08:48:11 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า เอนก หาลี 107

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : ครธวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 482. วันที่ : 4 มิ.ย. 2565 เวลา 08:05:59 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดวงฤดี จันทร์ประสงค์ 118

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 481. วันที่ : 4 มิ.ย. 2565 เวลา 07:26:34 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐภาณี บัวดี 121

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 480. วันที่ : 3 มิ.ย. 2565 เวลา 23:42:07 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ศิวนาถ สิงห์อะนันต์ 111

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : -
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 479. วันที่ : 3 มิ.ย. 2565 เวลา 23:41:21 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า เพ็ญศิริ ปวนแก้ว 114

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : -
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 478. วันที่ : 3 มิ.ย. 2565 เวลา 23:38:42 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.อภิชญา พัดพิน 116

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 477. วันที่ : 3 มิ.ย. 2565 เวลา 22:54:49 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง 121

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 476. วันที่ : 3 มิ.ย. 2565 เวลา 22:20:51 น.

Long Live Her Majesty the Queen

ข้าพระพุทธเจ้า ภาวิณี ภูจริต 133

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มรภ.กพ.
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 475. วันที่ : 3 มิ.ย. 2565 เวลา 21:57:16 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกวินธิดา จันทร์พวง 113

ตำแหน่ง :
หน่วยงาน : นักเรียน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 474. วันที่ : 3 มิ.ย. 2565 เวลา 21:56:01 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า กวินธิดา จันทร์พวง 99

ตำแหน่ง : นางสาว
หน่วยงาน : นักเรียน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 473. วันที่ : 3 มิ.ย. 2565 เวลา 21:54:39 น.

Long Live Her Majesty the Queen

ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง ธฤตวัน อบรมดี 127

ตำแหน่ง : นักเรียน
หน่วยงาน : ไม่มี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 472. วันที่ : 3 มิ.ย. 2565 เวลา 20:48:21 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า กนิษฐา กิ่งกังวาลย์ 98

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 471. วันที่ : 3 มิ.ย. 2565 เวลา 20:47:10 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกัลยาณี มีสุขสกุล 113

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 470. วันที่ : 3 มิ.ย. 2565 เวลา 20:32:19 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว พัชราภรณ์ ร้อยตรอง 100

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 469. วันที่ : 3 มิ.ย. 2565 เวลา 20:32:17 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายธนากร คงคาวารี 99

ตำแหน่ง : บุคลากร
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ