ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

VCD02073A1C1

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

14

เผยแพร่เมื่อ 14-08-2019 ผู้ชม 14

ผู้กำกับ : สถาบันการเเพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย

เนื้อหา :

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น อาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก

เวลา : 17 นาที

คำสำคัญ : ปฐมพยาบาล โรคกระดูก กล้ามเนื้อ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=746&code_db=61013