ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
หัตถะโยคะ บทเเรกแห่งความงามและจิตใจ

หัตถะโยคะ บทเเรกแห่งความงามและจิตใจ

VCD02052A1C1

หัตถะโยคะ บทเเรกแห่งความงามและจิตใจ

10

เผยแพร่เมื่อ 14-08-2019 ผู้ชม 10

ผู้กำกับ : ปลายฟ้า สิริวิชชา, ปิ่นอนงค์ นองบุญนาก

เนื้อหา :

หัตถะโยคะ เป็นการฝึกโยคะขั้นเริ่มแรกสำหรับผู้ที่รักและเอาใจใส่ในการดูแลตัวเองเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง สวยงาม สมส่วน รวมไปถึงสุขภาพจิตและสมาธิที่มั่นคง ด้วยวิธีปฏิบัติง่ายๆ ไม่สิ้นเปลืองอุปกรณ์ในการฝึกมากนัก รวม 13 ท่า เช่น การฝึกลมหายใจ การนั่งสมาธิ การบริหารตา คอ หัวไหล่ ขา

เวลา : 1 ชั่วโมง 4 นาที

คำสำคัญ : โยคะ หัตถะโยคะ - การฝึกโยคะพื้นฐาน หัตถะโยคะ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=745&code_db=61013