ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
14 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์

14 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์

VCD01764A1C1

14 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์

11

เผยแพร่เมื่อ 14-08-2019 ผู้ชม 11

ผู้กำกับ : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, บรรณาธิการ

เนื้อหา :

14 ตุลาคม บันทึกประวัติศาสตร์ และเดินประชาธิปไตย ราษฎรเดินนำราชดำเนิน 24 มิถุนายน 2544

เวลา : 1 ชั่วโมง 12 นาที

คำสำคัญ : 14 ตุลาคม 2516 ความขัดแย้งทางสังคม ไทย - การเมืองและการปกครอง

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=744&code_db=61017