ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
เวียดนามสงครามหมื่นวัน 1 “การถูกปิดล้อม ปัญหาจากตัวทหาร”

เวียดนามสงครามหมื่นวัน 1 “การถูกปิดล้อม ปัญหาจากตัวทหาร”

DVD00541A1C1

เวียดนามสงครามหมื่นวัน 1 “การถูกปิดล้อม ปัญหาจากตัวทหาร”

14 344

เผยแพร่เมื่อ 25-04-2023 ผู้ชม 344

ผู้กำกับ/นักแสดง : Century

เนื้อหา :

สงครามเวียดนามสงครามหมื่นวัน ภาพหตุการณ์จริง เรื่องราวของสมรภูมิรบและจุดเริ่มต้นสงครามเวียดนาม รวม 2 ตอน 1. การถูกปิดล้อม 2. ปัญหาจากตัวทหาร

เวลา : 49 นาที

คำสำคัญ : สงครามเวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม - การเมืองและการปกครอง ภาพยนตร์สารคดี

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2594&code_db=61017