ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
รวมไฮไลท์วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

DVD00926A1C1

รวมไฮไลท์วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

14 403

เผยแพร่เมื่อ 26-01-2023 ผู้ชม 403

ผู้กำกับ/นักแสดง : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เนื้อหา :

รวมไฮไลท์วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

เวลา : 27 นาที

คำสำคัญ : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2591&code_db=KPRU