ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ในหลวง ร.9 เสด็จประพาสจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1, 2, 3

ในหลวง ร.9 เสด็จประพาสจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1, 2, 3

DVD00922A1C1

ในหลวง ร.9 เสด็จประพาสจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1, 2, 3

14 556

เผยแพร่เมื่อ 29-11-2022 ผู้ชม 556

ผู้กำกับ/นักแสดง : โทรทัศน์วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

เนื้อหา :

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาฺธิคุณและเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง ร.9 เสด็จประพาสจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2510 ทรงเสด็จมาบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกรีฑาทัพผ่านเมืองกำแพงเพชร พ.ศ. 2126   เสด็จประพาสครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2515 ทรงถวายผ้าพระกฐินต้นและพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ณ วัดคูยาง และเสด็จประพาสครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2521 พระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านของอำเภอต่างๆ 117 รุ่น ณ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  ผู้ดำเนินรายการโดย อาจารย์สันติ  อภัยราช  

เวลา : 33 นาที

คำสำคัญ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช - เสด็จประพาสจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2585&code_db=KPRU