ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ปฐมนิเทศ 2555 (Disc 6 - 9)

ปฐมนิเทศ 2555 (Disc 6 - 9)

DVD00913A6C1

ปฐมนิเทศ 2555 (Disc 6 - 9)

16 358

เผยแพร่เมื่อ 30-09-2022 ผู้ชม 358

ผู้กำกับ/นักแสดง : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เนื้อหา :

5-8 มิถุนายน 2555 วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี คณะบดี ผู้อำนวยการสำนัก และฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การอบรม แนะนำข้อปฏิบัติ ระเบียบต่างๆ ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมทีปังกรรัชมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เวลา : 5 ชั่วโมง 59 นาที

คำสำคัญ : ปฐมนิเทศนักศึกษา - 2555

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2584&code_db=KPRU