ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ปฐมนิเทศ 2555 (Disc 1 - 5)

ปฐมนิเทศ 2555 (Disc 1 - 5)

DVD00913A1C1

ปฐมนิเทศ 2555 (Disc 1 - 5)

14 235

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2022 ผู้ชม 235

ผู้กำกับ/นักแสดง : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เนื้อหา :

5-8 มิถุนายน 2555 วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี คณะบดี ผู้อำนวยการสำนัก และฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การอบรม แนะนำข้อปฏิบัติ ระเบียบต่างๆ ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (Disc 1 - 5)

เวลา : 13 ชั่วโมง 23 นาที

คำสำคัญ : ปฐมนิเทศนักศึกษา - พ.ศ. 2555

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2581&code_db=KPRU