ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

DVD00911A1C1

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

14 144

เผยแพร่เมื่อ 26-09-2022 ผู้ชม 144

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เนื้อหา :

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดยมี ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากร ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เวลา : 10 ชั่วโมง 36 นาที

คำสำคัญ : ผู้ประเมินคุณภาพ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2580&code_db=KPRU