ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
รัฐธรรมนูญกับประชาชน

รัฐธรรมนูญกับประชาชน

DVD00917A1C1

รัฐธรรมนูญกับประชาชน

16 117

เผยแพร่เมื่อ 15-09-2022 ผู้ชม 117

ผู้กำกับ/นักแสดง : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เนื้อหา :

การสัมมนาทางวิชาการโครงการความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรตามรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนในระดับจังหวัด เรื่อง รัฐธรรมนูญกับประชาชน โดยนายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะ 30 พฤศจิกายน 255 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เวลา : 2 ชั่วโมง 48 นาที

คำสำคัญ : รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญกับประชาชน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2575&code_db=KPRU