ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ

ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ

DVD00680A1C1

ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ

16 119

เผยแพร่เมื่อ 14-09-2022 ผู้ชม 119

ผู้กำกับ/นักแสดง : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เนื้อหา :

การบรรยายอบรมหลักสูตรเรื่อง ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ โดยอาจารย์ทองสุข มันตาพร เป็นวิทยากร อบรมแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เวลา : 4 ชั่วโมง 45 นาที

คำสำคัญ : ศิลปะการวางตนของคนทำงาน การทำงาน ทองสุข มันตาพร

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2574&code_db=KPRU