ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Freshy KPRU 2016

Freshy KPRU 2016

DVD00905A1C1

Freshy KPRU 2016

16 224

เผยแพร่เมื่อ 08-09-2022 ผู้ชม 224

ผู้กำกับ/นักแสดง : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เนื้อหา :

การประกวด Freshy KPRU 2016 โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมและชมมินิคอนเสิร์ตจากนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี ผลรางวัลชนะเลิศฝ่ายชาย ได้แก่ B27 นายเดชาวัต คำภิโร คณะครุศาสตร์และรางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง ได้แก่ G27 นางสาว ดวงกมล สุขอู๊ด คณะครุศาสตร์

เวลา : 56 นาที

คำสำคัญ : Freshy Freshy KPRU 2016 วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2572&code_db=KPRU