ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สัตตโกสุมภ์ สดุดี แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2557 และ 29 กันยายน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สัตตโกสุมภ์ สดุดี แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2557 และ 29 กันยายน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

DVD00900A1C1

สัตตโกสุมภ์ สดุดี แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2557 และ 29 กันยายน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

14 166

เผยแพร่เมื่อ 01-09-2022 ผู้ชม 166

ผู้กำกับ/นักแสดง : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เนื้อหา :

วันที่ 29 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาคเช้าทำบุญตักบาตรและถวายอาหารแด่พระสงฆ์ ภาคค่ำงานสดุดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 

เวลา : 28 นาที

คำสำคัญ : เกษียณอายุราชการ 29 กันยายน วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2568&code_db=KPRU