ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
การเสริมสร้างจริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การเสริมสร้างจริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

DVD00901A1C1

การเสริมสร้างจริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

14 76

เผยแพร่เมื่อ 01-09-2022 ผู้ชม 76

ผู้กำกับ/นักแสดง : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เนื้อหา :

โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง การเสริมสร้างจริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยคุณอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้ารับฟังการบรรยาย

เวลา : 4 ชั่วโมง 54 นาที

คำสำคัญ : จริยธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2564&code_db=KPRU