ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
นิทรรศการ เชิดชูครูมาลัย

นิทรรศการ เชิดชูครูมาลัย

DVD00896A1C1

นิทรรศการ เชิดชูครูมาลัย

14 153

เผยแพร่เมื่อ 01-09-2022 ผู้ชม 153

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เนื้อหา :

งานเสวนาเชิดชู "ครูมาลัย" จากงานเขียนนครชุมสู่การเรียนรู้ของชุมชน ครูมาลัย ชูพินิจ นักประพันธ์ชาวกำแพงเพชร ผู้สร้างสรรค์นวนิยายดีเด่นหลายเรื่องประดับไว้ในบรรณพิภพ โดยเฉพาะเรื่อง ทุ่งมหาราช ที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพธรรมชาติในท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ไว้อย่างละเอียด ผลงานวรรณกรรม เรื่องนี้ทำให้จังหวัดกำแพงเพชรเป็นที่รู้จักของคนไทยทั่วประเทศถือว่าท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชาวจังหวัดกำแพงเพชร

เวลา : 2 ชั่วโมง

คำสำคัญ : มาลัย ชูพินิจ ครูมาลัย นักเขียน ทุ่งมหาราช

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2562&code_db=KPRU