ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
โปงลางเงินล้าน 1 ชุด เซิ้งบั้งไฟ

โปงลางเงินล้าน 1 ชุด เซิ้งบั้งไฟ

VCD00783A1C1

โปงลางเงินล้าน 1 ชุด เซิ้งบั้งไฟ

17 516

เผยแพร่เมื่อ 08-02-2022 ผู้ชม 516

ผู้กำกับ/นักแสดง : คณะหนุ่มมะพร้าวห้าว สาวดอกคูณ

เนื้อหา :

โปงลางเงินล้าน 1 ชุด เซิ้งบั้งไฟ โดยคณะหนุ่มมะพร้าวห้าว สาวดอกคูณ และ อ.หนุ่ม ภูไท รวม 12 เพลง 1. เซิ้งบั้งไฟ 2. เซิ้งบั้งไฟละไล 3. เซิ้งทำนา 4. แมลงผึ้งตอมดอก 5. ลำแมงตับเต่า 6. ลำกล่อมทุ่ง 7. ลำตังหวาย 8. เซิ้งโปงลาง 9. ลำเก็บฝ้าย 10. เซิ้งภูไท 11. เซิ้งกะลา 12.เซิ้งสวิง (วีดิโอเทปแปลงซีดี [254-])

เวลา : 59 นาที

คำสำคัญ : โปงลาง ดนตรีโปงลาง - เซิ้งบั้งไฟ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2558&code_db=61015