ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
นาฎศิลป์ไทย ชุดที่ 1 Thai Classical Dance Music

นาฎศิลป์ไทย ชุดที่ 1 Thai Classical Dance Music

VCD00747A1C1

นาฎศิลป์ไทย ชุดที่ 1 Thai Classical Dance Music

14 218

เผยแพร่เมื่อ 08-02-2022 ผู้ชม 218

ผู้กำกับ/นักแสดง : ครีเอทมีเดีย สตูดิโอ

เนื้อหา :

นาฎศิลป์ไทย ชุดที่ 1 รวม 7 ท่ารำ 1. รำแม่บทเล็ก 2. รำสีนวลออกเพลงเร็ว - ลา 3. รำสีนวลออกวรเชษฐ์ 4. รำสีนวลออกอาหนู 5. ระบำกฤดาอภินิหาร 6. ฟ้อนลาวดวงเดือน 7. ระบำดาวดึงส์

เวลา : 1 ชั่วโมง 8 นาที

คำสำคัญ : นาฎศิลป์ไทย นาฎศิลป์ไทย - รำแม่บทเล็ก นาฎศิลป์ไทย - การศึกษาและการสอน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2557&code_db=61015