ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Body Atlas ผ่าลึกร่างกายมนุษย์ The Food Machine กลไกย่อยอาหาร Defend and Repair กลไกป้องกันและฟื้นฟู

Body Atlas ผ่าลึกร่างกายมนุษย์ The Food Machine กลไกย่อยอาหาร Defend and Repair กลไกป้องกันและฟื้นฟู

VCD00704A1C1

Body Atlas ผ่าลึกร่างกายมนุษย์ The Food Machine กลไกย่อยอาหาร Defend and Repair กลไกป้องกันและฟื้นฟู

14 171

เผยแพร่เมื่อ 07-02-2022 ผู้ชม 171

ผู้กำกับ/นักแสดง : Discovery Health Channel

เนื้อหา :

เจาะลึกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ในแง่ของความรู้สึก ความเป็นจักรกลของระบบในร่างกาย และสมองเป็นผู้สั่งงาน 1. กลไกย่อยอาหาร The Food Machine  2. กลไกป้องกันและฟื้นฟู Defend and Repair

เวลา : 45 นาที

คำสำคัญ : Body Atlas ร่างกายมนุษย์ อวัยวะมนุษย์ - กลไกย่อยอาหาร กลไกป้องกันและฟื้นฟู

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2555&code_db=61013