ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Body Atlas ผ่าลึกร่างกายมนุษย์ 1. Sex เพศศึกษา 2. The Body Clack ความสัมพันธ์ของอวัยวะ

Body Atlas ผ่าลึกร่างกายมนุษย์ 1. Sex เพศศึกษา 2. The Body Clack ความสัมพันธ์ของอวัยวะ

VCD00703A1C1

Body Atlas ผ่าลึกร่างกายมนุษย์ 1. Sex เพศศึกษา 2. The Body Clack ความสัมพันธ์ของอวัยวะ

14 290

เผยแพร่เมื่อ 07-02-2022 ผู้ชม 290

ผู้กำกับ/นักแสดง : Discovery Health Channel

เนื้อหา :

เจาะลึกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ในแง่ของความรู้สึก ความเป็นจักรกลของระบบในร่างกาย และสมองเป็นผู้สั่งงาน 1. เพศศึกษา Sex การปฏิสนธิและการฝังตัวของไข่ในมดลูก พัฒนาของตัวอ่อนในมดลูกที่เริ่มเติบโตของอวัยวะแต่ละส่วนจนกระทั่งถึงการให้กำเนิดเป็นทารกใหม่ 2. ความสัมพันธ์ของอวัยวะ The Body Clock การประสานงานกันของต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนที่สร้างความเจริญเติบโต รวมทั้งความสัมพันธ์ในการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายอันได้แก่ ตับอ่อน อินซูลิน ต่อมไทรลอยด์ สารไอโอดีน ต่อมพาราไทรอยด์ และแคลเซียม

เวลา : 45 นาที

คำสำคัญ : ร่างกายมนุษย์ เพศศึกษา ความสัมพันธ์ของอวัยวะ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2554&code_db=61013