ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Body Atlas ผ่าลึกร่างกายมนุษย์ In the wamb (1) กำเนิดทารก Muscle and Bone (2) ความอัศจรรย์ของกล้ามเนื้อและกระดูก

Body Atlas ผ่าลึกร่างกายมนุษย์ In the wamb (1) กำเนิดทารก Muscle and Bone (2) ความอัศจรรย์ของกล้ามเนื้อและกระดูก

VCD00702A1C1

Body Atlas ผ่าลึกร่างกายมนุษย์ In the wamb (1) กำเนิดทารก Muscle and Bone (2) ความอัศจรรย์ของกล้ามเนื้อและกระดูก

16 181

เผยแพร่เมื่อ 04-02-2022 ผู้ชม 181

ผู้กำกับ/นักแสดง : Discovery Health Channel

เนื้อหา :

เจาะลึกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ในแง่ของความรู้สึก ความเป็นจักรกลของระบบในร่างกาย และสมองเป็นผู้สั่งงาน 1. กำเนิดทารก Muscle and Bone การก่อกำเนิดชีวิตใหม่ของมนุษย์ สำคัญที่สุดใน 9 เดือนแรกของการอยู่ในครรภ์มารดา จุดกำเนิดของชีวิตเริ่มต้นจากหนึ่งเซลล์ ไปสู่การเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนและการให้กำเนิดในที่สุด 2. ความอัศจรรย์ของกล้ามเนื้อและกระดูก ชิ้นส่วนของกระดูกในร่างกายเชื่อมต่อกันอย่างลงตัวได้อย่างไร การทำงานร่วมกันระหว่างข้อต่อและกล้ามเนื้อที่ประสานงานกันเสมือนชะแลงงัด เรียนรู้วิธีการสร้างและออกกำลังกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ที่จะทำให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แบบที่สุด

เวลา : 45 นาที

คำสำคัญ : ร่างกายมนุษย์ กำเนิดทารก กระดูก

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2553&code_db=61013