ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
เส้นทางอาชีพ ไฟฟ้าเบื้องต้น

เส้นทางอาชีพ ไฟฟ้าเบื้องต้น

VCD00712A1C1

เส้นทางอาชีพ ไฟฟ้าเบื้องต้น

14 90

เผยแพร่เมื่อ 02-02-2022 ผู้ชม 90

ผู้กำกับ/นักแสดง : กิจอักษร

เนื้อหา :

เส้นทางอาชีพ ไฟฟ้าเบื้องต้น ศึกษาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ แบ่งออก 3 ส่วน 1. ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น 2. เครื่องมือช่าง 3. การต่อสาย การพันสาย การบัดกรีประเภทต่างๆ สาธิตทุกขั้นตอนสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง และนำไปประกอบอาชีพได้

เวลา : 1 ชั่วโมง

คำสำคัญ : ไฟฟ้า ไฟฟ้า - การศึกษาและการสอน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2552&code_db=61013