ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
เฮฮาวาที ตอน รับราชการดีกว่าทำงานบริษัท

เฮฮาวาที ตอน รับราชการดีกว่าทำงานบริษัท

VCD00695A1C1

เฮฮาวาที ตอน รับราชการดีกว่าทำงานบริษัท

16 367

เผยแพร่เมื่อ 31-01-2022 ผู้ชม 367

ผู้กำกับ/นักแสดง : วันเนส อินเตอร์เทนเมนท์

เนื้อหา :

เฮฮาวาที ตอน รับราชการดีกว่าทำงานบริษัท ตั้งใจเรียนนะลูกโตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคน พ่อแม่สมัยก่อนมักพร่ำสอนให้ลูกรับราชการเพื่อความมั่นคงของชีวิต แต่มาถึงปัจจุบันที่คนนิยมทำงานบริษัท ลองมาฟังเหตุผลของแต่ละฝ่ายว่าจะโต้ตอบกันเผ็ดร้อนขนาดไหน โดย รศ.สุขุม นวลสกุล, อ.พเยาว์ พัฒนพงศ์, อ.วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์, อ.ถวร โชติชื่น, อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ

เวลา : 1 ชั่วโมง 4 นาที

คำสำคัญ : ทอล์กโชว์ ทอล์กโชว์ - รับราชการดีกว่า ทำงานบริษัท เฮฮาวาที

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2544&code_db=61006