ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
แซววาที น้ำใจคนไทย ไม่มีใครเทียบ

แซววาที น้ำใจคนไทย ไม่มีใครเทียบ

VCD00694A1C1

แซววาที น้ำใจคนไทย ไม่มีใครเทียบ

14 344

เผยแพร่เมื่อ 31-01-2022 ผู้ชม 344

ผู้กำกับ/นักแสดง : วันเนส อินเตอร์เทนเมนท์

เนื้อหา :

แซววาที ตอน น้ำใจคนไทย ไม่มีใครเทียบ สิ่งดีๆที่อยู่คู่สังคมไทยเป็นสิ่งที่แม้ชาวต่างชาติก็ยังชื่นชมในความมีน้ำใจของคนไทย เมื่อสิ่งนี้ถูกหยิบยกมาชื่นชมในรูปแบบแซววาที โดยวาทะของนักพูดจะสนุกสนานและซึ้งในน้ำใจของคนไทยมากขึ้นขนาดไหนต้องชมกันเอาเอง โดย รศ.สุขุม นวลสกุล, อ.ผานิต กันตามาระ, อ.จตุพล ชมพูนุช, อ.สุระวงศ์ วิวัฒนกุล, อ.วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์

เวลา : 1 ชั่วโมง 18 นาที

คำสำคัญ : ทอล์กโชว์ แซววาที แซววาที - น้ำใจคนไทย ไม่มีใครเทียบ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2543&code_db=61006