ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ฝึกพูด ฝึกออกเสียงจีนกลางแสนสนุก

ฝึกพูด ฝึกออกเสียงจีนกลางแสนสนุก

VCD00638A1C1

ฝึกพูด ฝึกออกเสียงจีนกลางแสนสนุก

14 137

เผยแพร่เมื่อ 26-01-2022 ผู้ชม 137

ผู้กำกับ/นักแสดง : สกอลลาร์ วิดีโอ

เนื้อหา :

การฝึกพูด ฝึกออกเสียงภาษาจีนกลางสำหรับเด็ก โดยใช้ภาพการ์ตูนอธิบายคำศัพท์ การฝึกพูดแต่ละบทจะประกอบด้วยคำศัพท์พื้นฐานง่าย ๆ และการแต่งเป็นประโยค พร้อมบรรยายเสียงภาษาไทย รวม 16 บท 1. กิจวัตรประจำวัน 2. บ้านของฉัน 3. ห้องต่างๆ 4. ห้องครัว 5. โรงเรียน 6. ในเมืองของฉัน 7. อาชีพ 8. ลักษณะท่าทาง 9. ธรรมชาติ 10. ดินฟ้าอากาศ 11. สัตว์ 12. ผัก ผลไม้ 13. อาหาร 14. เครื่องแต่งกาย 15. กีฬา 16. ร่างกายของเรา

เวลา : 1 ชั่วโมง 3 นาที

คำสำคัญ : ภาษาจีนกลาง - การเรียนการสอน ภาษาจีนกลาง - บทสนทนาและวลี ภาษาจีนกลาง - การใช้ภาษา ภาษาจีนกลาง

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2540&code_db=61008