ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
บันทึกกรณีศึกษา คนแกร่งกำแพงเพชร

บันทึกกรณีศึกษา คนแกร่งกำแพงเพชร

VCD00667A1C1

บันทึกกรณีศึกษา คนแกร่งกำแพงเพชร

16 304

เผยแพร่เมื่อ 30-12-2021 ผู้ชม 304

ผู้กำกับ/นักแสดง : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

เนื้อหา :

จังหวัดกำแพงเพชร ข้อมูลประวัติโดยสังเขป และกรณีศึกษาคนแกร่งกำแพงเพชร โดยมีประวัติและผลงานภูมิปัญญาของบุคคลในเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น 2 ท่านคือ นายประเสริฐ ศรีสุวพันธ์ ภูมิปัญญามนุษยศาสตร์ อำเภอเมือง และนายรุ่งธรรม ธรรมปิยานนท์ ภูมิปัญญาศิลปะประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร (วีดิโอเทปแปลงซีดี [254-])

เวลา : 1 ชั่วโมง 40 นาที

คำสำคัญ : คนแกร่งกำแพงเพชร - ภูมิปัญญาศิลปะประดิษฐ์ กำแพงเพชร - บุคคลสำคัญ คนแกร่งกำแพงเพชร - ภูมิปัญญามนุษยศาสตร์

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2529&code_db=61017