ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
5 ส

5 ส

VCD00533A1C1

5 ส

16 125

เผยแพร่เมื่อ 17-12-2021 ผู้ชม 125

ผู้กำกับ/นักแสดง : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เนื้อหา :

5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เป็นหนึ่งกิจกรรมที่นำมาใช้ในองค์กร 5 ส เป็นวิธีการจัดระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงานเพื่อก่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี - ปลอดภัย ผลงานมีคุณภาพอันจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต "ถ้าทำ 5 ส ไม่ได้ เรื่องไหนไหนก็ลำบาก ถ้าคุณทำ 5 ส ได้เรื่องยากยากก็ง่ายกว่าที่คิด "  (วีดิโอเทปแปลงซีดี [253-])

เวลา : 30 นาที

คำสำคัญ : 5 ส

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2519&code_db=61013