ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
การจัดกิจกรรมเพื่อฝึกสุขนิสัยเด็กปฐมวัย

การจัดกิจกรรมเพื่อฝึกสุขนิสัยเด็กปฐมวัย

VCD00506A1C1

การจัดกิจกรรมเพื่อฝึกสุขนิสัยเด็กปฐมวัย

16 111

เผยแพร่เมื่อ 15-12-2021 ผู้ชม 111

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เนื้อหา :

สื่อโทรทัศน์การศึกษา การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อสุขนิสัยเด็กปฐมวัย (วีดิโอเทปแปลงซีดี [253-])

เวลา : 27 นาที

คำสำคัญ : เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย - กิจกรรม เด็กปฐมวัย - สุขนิสัย

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2515&code_db=61008