ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
พุทธศิลป์ แผ่น ๑

พุทธศิลป์ แผ่น ๑

DVD00869A1C1

พุทธศิลป์ แผ่น ๑

16 164

เผยแพร่เมื่อ 03-12-2021 ผู้ชม 164

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เนื้อหา :

พระบูชา พระเครื่อง มรดกล้ำค่าในมุมมองความงามด้านพุทธศิลป์ บนงานประติมากรรมสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษสกุลช่างต่างๆ ที่ถ่ายทอดทั้งศาสตร์และศิลป์ จากหลักฐานที่พบโบราณวัตถุในประเทศไทย ได้แก่ 1. พระบูชาศิลปะทวาราวดี 2. พระบูชาศิลปะศรีวิชัย 3. พระบูชาศิลปะลพบุรี 4. พระบูชาศิลปะเชียงแสน 5. พระบูชาศิลปะสุโขทัย 6.พระบูชาศิลปะอู่ทอง 7. พระบูชาศิลปะอยุธยา 8. พระบูชารัตนโกสินทร์ 9. พระเครื่องเมืองสยาม 10. พระสมเด็จวัดระฆัง (ตอน ๑) 11. พระสมเด็จวัดระฆัง (ตอน ๒) 12. ประวัติสมเด็จพระพุฒจารย์โตพรหมรังสี 13. พระกำแพงสุ้มกอ 14. พระผงสุพรรณ 15.พระนางพญา 16. พระรอดมหาวัน 17. พระร่วงหลังรางปืน 18. พระหูยานลพบุรี 19. พระท่ากระดาน 20. พระชินราชใบเสมา 21. พระมเหศวร 22. ประวัติและตำนานพระรอดมหาวัน 23. ประวัติพระศรีรัตนมหาธาตุ วรวิหาร และพระพุทธชินราช 24. ประวัติวัดนางพญา

เวลา : 2 ชั่วโมง 11 นาที

คำสำคัญ : พุทธศิลป์ - ประติมากรรม พุทธศิลป์ พุทธศิลป์ - ศิลปะ พระบูชา พระเครื่อง

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2511&code_db=61010