ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สีย้อมจากธรรมชาติ

สีย้อมจากธรรมชาติ

VCD00449A1C1

สีย้อมจากธรรมชาติ

16 213

เผยแพร่เมื่อ 02-12-2021 ผู้ชม 213

ผู้กำกับ/นักแสดง : มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส

เนื้อหา :

สีย้อมจากธรรมชาติ เป็นการทำสีย้อมจากพืชโดยการนำส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ใบ ดอก ผล ราก เปลือก แก่น มาต้มสกัดเป็นสีย้อม ขั้นตอนการทำสีย้อม เริ่มจากการหาสีที่ต้องการ การเตรียมสี การเตรียมเส้นใยก่อนย้อมสี การผสมสารช่วยติดสี การย้อมสีหลายๆ ครั้ง การตากเส้นใยและการจัดเก็บเพื่อนำไปใช้ถักทอ (วีดิโอเทปแปลงซีดี [253-])

เวลา : 15 นาที

คำสำคัญ : สี สีย้อมจากธรรมชาติ สีย้อมจากพืช

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2510&code_db=61013