ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
การแสดงศิลปินพื้นบ้าน สืบสานความเป็นพลเมือง

การแสดงศิลปินพื้นบ้าน สืบสานความเป็นพลเมือง

DVD00891A1C1

การแสดงศิลปินพื้นบ้าน สืบสานความเป็นพลเมือง

14 126

เผยแพร่เมื่อ 23-11-2021 ผู้ชม 126

ผู้กำกับ/นักแสดง : สถาบันพระปกเกล้า, มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เนื้อหา :

รวมการแสดงศิลปินพื้นบ้านของประเทศไทยทั้ง 4 ภาค แผ่น 1 ศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือ 1. คณะลูกแม่ปิง 2. คณะสล่านนถี 3. คณะศูนย์เรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านและซอพื้นเมือง แผ่น 4 คณะลิเกรวมดาว นาฎศิลป์ แผ่น 2 ศิลปินพื้นบ้านภาคกลาง 1. คณะสำเนียงเสียงสุพรรณ 2. คณะกำนันสำเริง คนฑา 3. คณะลิเกเมืองอ่างทอง 4. คณะรำโทน เพชรน้ำหนึ่ง รุ่น ๒ แผ่น 3 ศิลปินพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 2. คณะผญาพาหม่วน 3. คณะบัวผัน ดาวคะนอง 4. สายลมเย็น แผ่น 4 ศิลปินพื้นบ้านภาคใต้ 1. ดิเกร์ฮูลู คณะผอ. ยูนุห์ ตุยง 2. คณะหนังตลุง กุ้ง พงศธร นครศรี 3. คณะนาห์ชัก 4. คณะกลองยาว ปุโละบุโย บ้านน้ำดำ (ศิษย์ครูพิน)

เวลา : 10 ชั่วโมง 28 นาที

คำสำคัญ : การแสดงศิลปินพื้นบ้าน ศิลปินพื้นบ้าน การแสดงศิลปินพื้นบ้าน - ภาคเหนือ การแสดงศิลปินพื้นบ้าน - ภาคกลาง การแสดงศิลปินพื้นบ้าน - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแสดงศิลปินพื้นบ้าน - ภาคใต้

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2505&code_db=61015