ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สารพิษในอาหาร

สารพิษในอาหาร

VCD00385A1C1

สารพิษในอาหาร

14 91

เผยแพร่เมื่อ 19-11-2021 ผู้ชม 91

ผู้กำกับ/นักแสดง : มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส

เนื้อหา :

สื่อวีดีทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้ กินดีอยู่ดี ตอน สารพิษในอาหาร รู้จักสารเคมีที่มาจากพืชที่ใช้เป็นอาหาร เช่น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาปราบวัชพืช สารกำจัดเชื้อรา ยารมควัน ยาเบื่อหนู ฯลฯ (วีดิโอเทปแปลงซีดี [253-])

เวลา : 15 นาที

คำสำคัญ : สารพิษในอาหาร สารเคมี

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2502&code_db=61013