ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สู่โลกกว้าง ตอน สามทิวาในชากังราว

สู่โลกกว้าง ตอน สามทิวาในชากังราว

VCD00392A1C1

สู่โลกกว้าง ตอน สามทิวาในชากังราว

14 164

เผยแพร่เมื่อ 19-11-2021 ผู้ชม 164

ผู้กำกับ/นักแสดง : องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)

เนื้อหา :

สู่โลกกว้าง ตอน สามทิวาในชากังราว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ชมประเพณีนพพระเล่นเพลง เมืองเก่า การผลิตหินอ่อน สวนกล้วยไม้ หัตถกรรม น้ำตกคลองลาน ช่องลม เขาสน (วีดิโอเทปแปลงซีดี [253-])

เวลา : 49 นาที

คำสำคัญ : กำแพงเพชร - ความเป็นอยู่และประเพณี กำแพงเพชร - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2500&code_db=61017