ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
เทคนิคการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3

เทคนิคการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3

VCD00381A1C1

เทคนิคการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3

14 101

เผยแพร่เมื่อ 17-11-2021 ผู้ชม 101

ผู้กำกับ/นักแสดง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื้อหา :

สื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ เทคนิคการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 แนะนำห้องเรียนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งสารเคมีและสัญลักษณ์ การแนะนำเทคนิคการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในทำการทดลองคือ สารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ สารของเหลวและของแข็ง (วีดิโอเทปแปลงซีดี [253-])

เวลา : 1 ชั่วโมง 11 นาที

คำสำคัญ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ - การใช้ สารของเหลวและของแข็ง สารเคมี

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2498&code_db=61008