ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
เทคนิคการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2

เทคนิคการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2

VCD00380A1C1

เทคนิคการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2

14 75

เผยแพร่เมื่อ 17-11-2021 ผู้ชม 75

ผู้กำกับ/นักแสดง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื้อหา :

สื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ เทคนิคการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 แนะนำห้องเรียนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งสารเคมีและสัญลักษณ์ การแนะนำเทคนิคการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในทำการทดลอง คือ เทคนิคการตวงแลการวัดปริมาตรของสาร (วีดิโอเทปแปลงซีดี [253-] )

เวลา : 53 นาที

คำสำคัญ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ การวัดปริมาตรของสาร การตวง

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2497&code_db=61008