ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
เทคนิคการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1

เทคนิคการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1

VCD00379A1C1

เทคนิคการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1

14 88

เผยแพร่เมื่อ 17-11-2021 ผู้ชม 88

ผู้กำกับ/นักแสดง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื้อหา :

สื่อวีดีทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้ เทคนิคการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 แนะนำห้องเรียนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งสารเคมีและสัญลักษณ์ การแนะนำเทคนิคการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในทำการทดลอง 1. เทคนิคการใช้เครื่องชั่ง 2. เทคนิคการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ 3. เทคนิคการใช้ตะเกียงก๊าซหรือบุนเสน (วีดิโอเทปแปลงซีดี [253-])

เวลา : 33 นาที

คำสำคัญ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องชั่งตวงวัด ตะเกียงแอลกอฮอล์ ตะเกียงก๊าซ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2496&code_db=61008