ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สารคดีส่องโลกธรรมชาติ 6 กะเหรี่ยงคอยาว : ปาดอง กระเหรี่ยงคอยาว ถอดคอปาดอง จดหมายจากสาละวิน เส้นทางแห่งอุปสรรค

สารคดีส่องโลกธรรมชาติ 6 กะเหรี่ยงคอยาว : ปาดอง กระเหรี่ยงคอยาว ถอดคอปาดอง จดหมายจากสาละวิน เส้นทางแห่งอุปสรรค

VCD00064A1C1

สารคดีส่องโลกธรรมชาติ 6 กะเหรี่ยงคอยาว : ปาดอง กระเหรี่ยงคอยาว ถอดคอปาดอง จดหมายจากสาละวิน เส้นทางแห่งอุปสรรค

16 776

เผยแพร่เมื่อ 05-11-2021 ผู้ชม 776

ผู้กำกับ/นักแสดง : โรต้า อินเตอร์เนชั่นแนล

เนื้อหา :

ปาดอง บนเส้นทางสองฝั่งลำน้ำสาละวิน ชาวปาดองหรือกระเหรี่ยงคอยาว ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาวกะเหรี่ยงผู้พิศสมัยใส่หวงทองเหลืองรอบคอ เฉกเช่นเครื่องประดับ ให้คอดูระหงสง่างาม เริ่มใส่เมื่อมีอายุ 6 ขวบ และจะเพิ่มขึ้นทุกปีจนครบ 32 ข้อ เป็นห่วงทองเหลืองบริสุทธิ์ ตัน ดัดเข้ารูปเป็นวงด้วยฝีมือผู้ชำนาญ จดหมายจากสาละวิน เส้นทางใหม่ การสำรวจทางสองฝั่งลำน้ำสาละวิน ผจญภัยกับกองกำลังกะเหรี่ยงอิสระ กองกำลังชนกลุ่มน้อย และสายลำน้ำสาละวิน กระแสน้ำอันเชี่ยวกรากและโขดหินใต้น้ำตลอดเส้นทาง

เวลา : 1 ชั่วโมง 17 นาที

คำสำคัญ : ชนกลุ่มน้อย ปาดอง กะเหรี่ยงคอยาว แม่น้ำสาละวิน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2489&code_db=61001