ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
วิธีและเทคนิคการเขียนการ์ตูน

วิธีและเทคนิคการเขียนการ์ตูน

VCD00237A1C1

วิธีและเทคนิคการเขียนการ์ตูน

24 149

เผยแพร่เมื่อ 01-11-2021 ผู้ชม 149

ผู้กำกับ/นักแสดง : บัณฑิต หนูโวหาร

เนื้อหา :

สื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้วิธีและเทคนิคการเขียนการ์ตูนโดย อู๊ดดี้ (บัณฑิต ทนุโวหาร) นักวาดการ์ตูนชื่อดัง สอนการเขียนภาพการ์ตูน คน สัตว์ สิ่งของต่างๆ สอนให้เรียนรู้วิธีการเขียนการ์ตูนที่ง่ายที่สุดแม้ว่าไม่เคยเขียนการ์ตูนมาก่อนก็สามารถเขียนการ์ตูนเป็นได้ ซึ่งมีรูปแบบและขั้นตอน เทคนิค วิธีการต่างๆ และขยันหมั่นฝึกเขียนบ่อยๆ ด้วย (วีดิโอเทปแปลงซีดี [253-])

เวลา : 1 ชั่วโมง 30 นาที

คำสำคัญ : การเขียนการ์ตูน การ์ตูน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2486&code_db=61015