ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
วันเขย่าขวัญ

วันเขย่าขวัญ

VCD00232A1C1

วันเขย่าขวัญ

51 114

เผยแพร่เมื่อ 01-11-2021 ผู้ชม 114

ผู้กำกับ/นักแสดง : New Wave Entertainment

เนื้อหา :

ปี ค.ศ. 1901–1949 เหตุการณ์สำคัญๆ ในประวัติศาสตร์โลก เช่น ปี 1901 พระราชพิธีปลงพระบรมศพ สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร ปี 1903 สองพี่น้องตระกูลไรท์ได้สร้างเครื่องบินลำแรกของโลกได้เป็นผลสำเร็จ ปี 1917 โซเวียตเกิดการปฏิวัติการปกครอง ปี 1933 การเลือกตั้งในเยอรมัน ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคือ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ปี 1949 ประเทศจีน เหมา เจ๋อตุง ตั้งพรรคคอมมิวนิสต์  (วีดิโอเทปแปลงซีดี [253-])

เวลา : 56 นาที

คำสำคัญ : ประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์โลก ค.ศ. 1901–1949

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2485&code_db=61017